Uitvoering LAP

Home > Uitvoering LAP

Uitvoering LAP

Inhoud pagina: Uitvoering LAP

Op dit deel van de site vindt u informatie over de uitvoering van het LAP en over relevante ontwikkelingen die mogelijk tot bijstelling van het afvalbeleid leiden.

De inhoud van dit deel van de site wordt afgestemd op de actualiteit. De opgenomen onderwerpen kunnen daarom van moment tot moment verschillen.

Voorbereiding LAP3

Op dit moment wordt het LAP3 voorbereid. De openbare inspraakprocedure is gepland rond de zomer, waarna het nieuwe LAP begin 2017 in werking treedt.

234px_regelgeving