Sectorplannen

Home > Sectorplannen

Sectorplannen

Inhoud pagina: Sectorplannen

Sectorplannen: beleid en toetsingskader voor specifieke stromen

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader nader ingevuld naar specifieke stromen. Dit kan een concretisering zijn, maar ook een specifieke afwijking van een bepaalde algemene beleidslijn (wanneer daar reden toe is).

Daarnaast zijn de sectorplannen het toetsingskader voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen.

Achtergrondinformatie bij de sectorplannen

In de sectorplannen is ook vaak achtergrondinformatie over een afvalstof of de bijbehorende beheerstructuur opgenomen in een toelichting.

Alle sectorplannen in één download

Hieronder staat een link om alle sectorplannen als één document te downloaden. Dit bestand bevat alleen de beleidsteksten en niet de toelichtingen bij ieder sectorplan.

Sectorplannen in één document.

Tips voor het vinden van de juiste sectorplannen

1. Zoeken in sectorplannen

U kunt op naam van de afvalstof of een ander trefwoord zoeken in Zoeken in sectorplannen

2. Zoeken via hoofdgroepen

U kunt de sectorplannen vinden onder de verschillende 'hoofdgroepen' in het overzicht hiernaast. Bepaalde sectorplannen vindt u in meerdere hoofdgroepen terug.

3. Zoeken in Sectorplannen A-Z

Kunt u een sectorplan niet direct vinden onder de overkoepelende 'hoofdgroep' dan kunt u zoeken in Sectorplannen A-Z. Ook in deze indeling komen sommige sectorplannen vaker dan eens voor, ook onder van alternatieve benamingen van afval dat onder een bepaald sectorplan valt. Zo komt in deze lijst niet alleen het sectorplan 'Afval van openbare ruimten' zelf voor, maar leiden ook alternatieven als 'veegvuil' en 'RKG-slib' naar dit sectorplan.

4. Zoeken in Sectorplannen 1- 84

Een andere manier om bij een sectorplan te komen is via het overzicht op nummer van sectorplan via: Sectorplannen 1-84.

Handen op een toetsenbord