Beleidskader

Home > Beleidskader

Beleidskader

Inhoud pagina: Beleidskader

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)

De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen.

Op 03-03-03 is het eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP) in werking getreden. De geldingsduur van dat plan was van 2003 tot en met 2009. Het voorliggende tweede LAP is geldig van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021.

Het complete beleidskader en de bijlagen zijn hier als pdf te downloaden:

Beleidskader

Bijlage 1-5: Bijlage 1, Referenties - Bijlage 2, Afkortingen - Bijlage 3, Termen en definities - Bijlage 4, voorbeelden horend bij paragraaf 4.4 van het beleidskader - Bijlage 5, Lijst met gescheiden te houden categorieën van afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 18 van het beleidskader

Bijlage 6: Sectorplannen

Stapel boeken